Myślenice - Zarabie, ul. Zdrojowa 1c

Parafia » Historia

Historia parafii pw św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu


29.06.1991 Poświęcenie ołtarza polowego jako miejsca modlitwy dla mieszkańców przez ks. Dziekana Edwarda Baniaka
14.02.1992 Rozpoczęcie budowy kaplicy p.w. św. Antoniego - (wykopy pod fundament)
30.04.1994 Wmurowanie kamienia z grobu św. Franciszka z Asyżu
12.05.1994 Poświęcenie kaplicy p.w. św. Franciszka z Asyżu przez JE ks. Bp Kazimierza Nycza
27.06.1995 Erygowanie Ośrodka Duszpasterskiego w Myślenicach - Zarabiu - Chełmie p.w. św. Franciszka z Asyżu i mianowanie pierwszego duszpasterza ks. Józefa Orawczaka
27.06.1996 Erygowanie Parafii w Myślenicach - Zarabiu - Chełmie p.w. św. Franciszka z Asyżu obejmującej również kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Chełmie. Instalacja pierwszego proboszcza ks. Józefa Orawczaka
01.09.2000 Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowano diakona Jana Dohnalika na okres jednego roku
01.10.2000 Poświęcenie nowo wybudowanego domu parafialnego przez JE ks. Bp Albina Małysiaka
01.09.2001 Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowano diakona Alberta Wołkiewicza na okres jednego roku
15.05.2002 Obchody XX rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza Józefa Orawczaka
03.06.2002 Kanoniczna wizytacja parafii przez JE ks. Bp Albina Małysiaka
18.08.2002 Poświęcenie trzech dzwonów do kościoła na Zarabiu przez Papieża Jana Pawła II podczas mszy świętej sprawowanej na Krakowskich Błoniach
01.09.2002 Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowano diakona Sebastiana Piekarskiego na okres jednego roku
01.09.2003 Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowano diakona Dawida Leśniaka na okres jednego roku
04.11.2003 Poświęcenie dzwonnicy przez ks. Dziekana Karola Jarosza
01.09.2004 Do pomocy w pracy duszpasterskiej skierowano diakona Krzysztofa Dębskiego na okres jednego roku


Historia Kościoła pw Podwyższenia Krzyża Świętego na Chełmie


1983 Rozpoczęcie prac budowlanych pod okiem ks. Jana Kabzińskiego
1984 Ukończenie budowy.
11.06.1989 Poświęcenie kaplicy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przez JE ks. Kard. Franciszka Macharskiego
25.02.2003 Utworzenie Placu Zabaw i boiska na terenie przykościelnym.
Strona główna | Ogłoszenia | Kalendarz | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt