Myślenice - Zarabie, ul. Zdrojowa 1c

Parafia » Kancelaria

Kancelaria czynna w dni powszednie po Mszy świętej.Sakrament Chrztu św.


Sakrament chrztu jest udzielany zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00.  Aby ochrzcić dziecko należy co najmniej tydzień przed datą chrztu dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
    • Akt urodzenia dziecka z USC,
    • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (w razie braku ślubu kościelnego – akt kontraktu cywilnego z USC,

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:
    • Dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka);
    • Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania).
W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagane jest zezwolenie parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:
    • ukończyli 16. rok życia,
    • przyjęli chrzest w Kościele Katolickim,
    • przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania,
    • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej,
    • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej,
    • prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, nie podlegają „żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem”,
    • w przypadku uczniów uczęszczają na katechezę szkolną.
Kandydaci na rodziców chrzestnych spoza naszej parafii przed chrztem muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają powyższe warunki.


Sakrament Małżeństwa.


Parom zamierzającym zawrzeć sakramentalne małżeństwo sugeruję, aby najpierw zarezerwować w kancelarii parafialnej termin planowanego ślubu, nawet kilka miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny, ze względu na dużą ilość par zawierających małżeństwo.
Około 3 miesiące przed zarezerwowanym terminem ślubu, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed zawarciem małżeństwa.
 Na to spotkanie należy przynieść:
·   metrykę Chrztu św., aktualną, nie starszą niż 6 miesięcy od daty wystawienia – otrzymuje się ją w parafii, w której miał miejsce chrzest
·    zaświadczenie o przyjętym Bierzmowaniu, jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu
·  zaświadczenie i ukończeniu katechezy (tzw. indeks katechizacji)
·  dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (jest ważny 7 miesięcy).
·  dowód osobisty
·  w przypadku osób owdowiałych – cywilne lub kościelne świadectwo zgonu współmałżonka
Po spisaniu protokołu przed zawarciem małżeństwa, zostają wygłoszone zapowiedzi w parafiach, w których narzeczeni mieszkają.
Na kolejne spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni dostarczają:
·  świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je przynieść na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej).
·  potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonych
Ostatnie spotkanie narzeczonych z ks. Proboszczem jest poświęcone omówieniu liturgii zawarcia sakramentu małżeństwa. Odbywa się w terminie wyznaczonym przez księdza spisującego protokół.
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z przebiegiem uroczystości w kościele omawiamy przy spisywaniu protokołu przed zawarciem małżeństwa.


Pogrzeb.


Rodzina zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej przedstawia następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC
- kartę zgonu (część dokumentu wystawionego przez lekarza stwierdzającego zgon z pieczątką USC)
- informację o przyjęciu sakramentów świętych
- dowód osobisty lub inny dokument z danymi personalnymi zmarłego, jego rodziców i współmałżonka ( o ile zmarły nie był stanu wolnego)
- informację o planowanym miejscu, dacie i godzinie pogrzebu, 
Strona główna | Ogłoszenia | Kalendarz | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt