Myślenice - Zarabie, ul. Zdrojowa 1c

Parafia » Lektorzy

Kim jest lektor?

Lektor - jest to ministrant czytający publicznie Pismo Święte, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm. Lektor to inaczej ministrant słowa jego zadaniem jest dobre i poprawne czytanie z uwagą na znaki interpunkcyjne tym bardziej, gdyż przemawia on w zgromadzeniu liturgicznym. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii funkcję liturgiczną, jest obowiązek pilnego kształcenia czytania Słowa Bożego. Tę zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien spełniać z czcią i miłością do Pisma św., aby wypowiadane słowo Boże, było jak "żywe i skuteczne", zarówno dla słuchaczy jak i czytającego lektora. Umiejętne wyraźne i jasne odczytanie słów Pisma św. staje się prawdziwym Słowem Bożym w społeczności. Lektorem jednak nie zostaje się od razu. Posługę słowa poprzedzają zwykle lata ministrantury.

Do zadań lektora należy:

·         wierna służba słowu Bożemu
·         angażowanie się w sprawy Kościoła
·         współpraca w dziele Apostolstwa
·         wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych
·         wykonywanie psalmu

Posługę lektora, jako odrębną posługę także dla świeckich, przywraca i określa Ministeria quaedam. "Lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym".

Wprowadzenie precyzuje czynności lektora w czasie Mszy św. Jeżeli nie ma diakona w procesji wejścia, lektor niesie księgę Ewangelii, idzie wtedy przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami (por. OWMR 148-149). W czasie Liturgii słowa lektor odczytuje na ambonie czytania, które poprzedzają Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny (por. OWMR 150). W przypadku braku diakona lektor może podawać intencje modlitwy powszechnej (por. OWMR 151). On też odczytuje antyfonę na wejście i na Komunię, jeśli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni ich nie recytują (por. OWMR 152).

W naszych obydwu kościołach posługę lektora sprawuje 12 chłopców.
Strona główna | Ogłoszenia | Kalendarz | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt