Myślenice - Zarabie, ul. Zdrojowa 1c

Parafia » Ministranci

Kto to jest ministrant?


    *      Słowo ministrant pochodzi od łac. MINISTRARE znaczy SŁUŻYĆ.
    *      Służymy Bogu kiedy przyczyniamy się aby liturgia była piękna.
    *      Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
    *      Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowuje ołtarz i dary ofiarne potrzebne do celebracji Mszy Świętej.
    *      Ministrant jest tym, który ma być ZNAKIEM Jezusa w świecie. Dlatego każdy ministrant chce być coraz doskonalszym człowiekiem i coraz mocniej kocha Boga.
    *       Bycie Ministrantem jest zatem wielkim ZASZCZYTEM dla chłopca jak i dla Jego Rodziców. Pociąga za sobą jednak i obowiązki, które dobry ministrant spełnia z radością bo wie, że służy samemu BOGU.

10 zasad ministranta


1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

W naszych obydwu kościołach posługę ministarnta sprawuje 26 chłopców.
Strona główna | Ogłoszenia | Kalendarz | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt