Myślenice - Zarabie, ul. Zdrojowa 1c

Parafia » Żywy Różaniec

Róża Różańcowa


Matka Boża dała ludziom różaniec jako lekarstwo na choroby duszy, smutki i rozterki. Święty Jan Paweł II powiedział: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.


Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot ma charakter modlitewny, a jego celem jest między innymi wspomaganie misji. Jest to wspólnota religijna osób świeckich, które rozważają tajemnice różańcowe. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Zadaniem każdej róży jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca w intencjach podanych na dany miesiąc.

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Na czym polega działalność osób należących do Róż Różańcowych?

Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości. Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa wyprosi mniej łask. Zatem impulsem do modlitwy powinna być chęć omodlenia intencji, którą dana Róża przedstawia Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.
 

 Obowiązki w Żywym Różańcu

Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
    • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
    • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
    • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
    • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
    • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
    • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
    • w święto Królowej Różańca świętego (8 X)
    • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W naszej parafii istnieją cztery Róże Żywego Różańca. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św.
Strona główna | Ogłoszenia | Kalendarz | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt